Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelemről röviden:

 

Részletes adatkezelési tájékoztató

Szervezetünk a BOBU alapítvány (Székhely: Budapest 1239 Kelep utca 48.) az Ön adatait jogszerűen és tisztességesen és az Ön számára átláthatóan kezeli. 

Az Ön személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük.  MIndent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az adatok átláthatóak, naprakészek legyenek. 

Szervezetünk mint adatkezelő magára nézve kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Szervezetünk az Ön adatait csak előzetes tájékoztatás után az Ön önkéntes jóváhagyása után és csak a szükséges mértékben kezeli. 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

Az alapítványunk adatai és a velünk való kapcsolattartás lehetőségei:

BOBU Alapítvány

Székhely: Budapest 1239 Kelep u 48.

Posta cím: Budapest 1239 Kelep u 48.

E-mail cam: info@bobu.hu

Honlap: www.bobu.hu

Cégjegyzékszám: 01-01-0012685

Honlap tárhely szolgáltató: WebHostIcon, Budapest 1081 Légszesz u. 4.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldése

A Webáruház útján elérhető Hírlevél adatbázisba a hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapon keresztül lehet jelentkezni, a sikeres jelentkezést követően a BOBU alapítvány az alábbi adatait kezeli.

Ezen adatok kezelése a Feliratkozók önkéntes hozzájárulásán alapul a Grt. 6.§ (1) bekezdésének és az GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően történik. Az adatokat a BOBU alapítvány a leiratkozásig tárolja. 

Honlap látogatása:

A honlapunk látogatása során a rendszer automatikusan kér le adatokat, melynek célja, hogy kiszűrjük a rosszindulatú látogatókat, illetve a látogatottságot tudjuk mérni. Ebben az esetekben a következő adatokat gyűjtjük.

Az adatokat rendszerünk 6 hónapig tárolja.

Ügyintézés, vagy panasz:

Az Ön által szervezetünkhöz eljuttatott panaszait kezeljük és az ezzel kapcsolatban Ön által önként megadott adatokat tároljuk, melyek a következők  lehetnek.

Ezen adatokat szervezetünk 5 évig tárolja.

A nyilvántartott adatokat a BOBU alapítvány kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Ön tájlkoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti a nálunk tárolt adatai helyesbítését, módosítását. KÉrheti az adatai törlését. Élhet bíróság előtt jogorvoslattal, vagy panaszt tehet felügyelőhatóságnál a következő elérhetőségen. 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Kérésére az Ön számára a következő adatokat bocsátjuk rendelkezésre a tárolt adatait illetően:

Amennyiben Önnek bármilyen kérédse vagy kérése van a tárolt adatait illetően, arra legkésőbb 30 napon belül megadjuk a megfelelő tájékoztatást.